Chính sách bảo mật

Nếu bạn mua phiên bản không có quảng cáo, sẽ không có dữ liệu nào được thu thập.

Nếu bạn sử dụng phiên bản miễn phí, công ty quảng cáo có thể thu thập một số dữ liệu người dùng để quảng cáo và phân tích. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các dịch vụ của công ty quảng cáo.

https://policies.google.com/privacy?hl=vi